PULZOXIMETRE / PRÍSTROJE
Prstový digitálny pulzný oximeter Onyx II - 9550

 • Rozsah SpO2: 0% až 100%
 • Rozsah srdcovej frekvencie: 18 až 300 pulzov za minutú
 • Zdroj el. energie: typ batérií - dve AAA 1,5V batérie
Digitálny pulzný oximeter na zápästie WristOx – 3100 s pamäťou

 • Rozsah SpO2: 0% až 100%
 • Rozsah srdcovej frekvencie: 18 až 300 pulzov za minutú
 • Zdroj el. energie: typ batérií - dve N 1,5V batérie
 • Prevádzková doba: 24 hodín súvislej prevádzky
Ručný digitálny pulzný oximeter PalmSat – 2500 s pamäťou

 • Rozsah SpO2: 0% až 100%
 • Rozsah srdcovej frekvencie: 18 až 300 pulzov za minutú
 • Zdroj el. energie: typ batérií - AA 1,5V 4x alkalické batérie, alebo 4x NiMH batérie
 • Prevádzková doba: 100 hodín s alkalickými batériami a 45 hodín s NiMH batériami
Stolný digitálny pulzný oximeter Avant - 9600
Stolný digitálny pulzný oximeter Avant - 9700 s pletysmografickou krivkou

 • Rozsah SpO2: 0% až 100%
 • Rozsah srdcovej frekvencie: 18 až 300 pulzov za minutú
 • Zdroj el. energie: 7.2 V batérie (6 článkov) alebo 12 V DC/AC adaptér
 • Prevádzková doba: 12 hodín súvislej prevádzky (batérie), Nonstop (DC/AC)