PORUCHY DÝCHANIA V SPÁNKU / ÚVOD
Čo sú spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania – spánkové apnoe, je bežné a pritom veľmi nebezpečné a často podceňované ochorenie, pri ktorom človek počas spánku opakovane na niekoľko sekúnd prestane dýchať. Syndróm spánkového apnoe je poruchou dýchania, ktorá sa vyznačuje prestávkami v dýchaní s minimálne 10 sekundovým trvaním, a výskytom viac ako 10-krát počas jednej hodiny spánku. Toto ochorenie postihuje okolo 5% ľudí..

Syndróm spánkového apnoe delíme na dva základné typy:

  • Obštrukčné apnoe - spôsobuje ho obštrukcia (prekážka) v horných dýchacích cestách.
  • Centrálne apnoe - spôsobuje ho porucha aktivity dýchacieho centra.

Sprievodným javom tohoto ochorenia je únava, ospalosť a zníženie pozornosti. Jeho dôsledkami sú rôzne závažné komplikácie ohrozujúce život: Predovšetkým ide o psychické a fyzické ťažkosti, nočné arytmie, zvýšenie rizika vysokého krvného tlaku, infarktu či náhlej mozgovej príhody a edém pľúc. Spánkové poruchy dýchania predstavujú závažný medicínsky aj spoločenský problém.


Diagnostika-vyšetrenie

Pulzoximetria
Je základným vyšetrením. Počas spánku sa sníma najčastejšie z prsta ruky hodnota pulzovej frekvencia a okysličovanie krvi kyslíkom.

Polygrafia
Okrem hodnôt srdcovej frekvencie a okysličovania sa sníma prietok vzduchu nosom a ústami, dýchanie hrudníkom.

Polysomnografia
Na presné stanovenie diagnózy je nevyhnutné polysomnografické vyšetrenie v špecializovanom laboratóriu, ktoré zahŕňa minimálne osem neinvazívnych vyšetrovacích metód. Snímajú sa elektropotenciály mozgu /EEG/, očí /EOG/, srdce /EKG/, svalstva brady /EMG/, okysličovanie krvi kyslíkom, dýchacie pohyby hrudníka a brušnej steny, termistorový záznam dýchania ústami a nosom, sníma sa poloha tela a chrápanie. Z ďaľších vyšetrení sa snímajú pohyby končatín, elektropotenciály svalstva dolných končatín /EMG/


Liečba

Najúčinnejšou liečbou je podporná ventilačná liečba počas spánku cez nosovú masku. Prístrojom je generovaný tlak udržujúci otvorené dýchacie cesty. Táto liečebná metóda využíva prístroje s kontinuálnym pozitívnym tlakom (CPAP) a prístroje s dvojúrovňovým tlakom (BiPAP). Podľa výsledkov je v spánkovom laboratóriu naordinovaný a nastavený ventilačný prístroj, ktorého úlohou je odstrániť kolaps dýchacích ciest a tým obnoviť normálny spánkový rytmus.