OXYGENOTERAPIA / ÚVOD
Čo je to kyslík

Vzduch obsahuje 21% kyslíku, 78% dusíku, 1% oxidu uhoľnatého, argónu, hélia a ostatných plynov. Aby človek prežil, musí byť schopný vstrebávať kyslík z atmosféry a dopravovať do tkaniva, kde je využívaný pre metabolizmus. Niektoré bunky môžu bez trvalej účasti kyslíku krátkodobo vytvárať malé množstvo energie (anaerobný metabolizmus). Iné orgány (napr. mozog) sú zložené z buniek, ktoré môžu existovať len za podmienok stáleho zásobovania kyslíkom (aerobný metabolizmus).

Medicínsky kyslík sa už veľmi dávno používa v nemocničnej starostlivosti a v posledných 30 rokov znamenal veľký význam aj pri domácej liečbe, kde je už dnes jej neoddeliteľnou súčasťou aj na Slovensku.

Pre koho je kyslík určený a kde sa využíva

Kyslík je nenahraditeľný pri operačných zákrokoch, na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pri rôznych terapeutických liečebných postupoch, resuscitačných oddeleniach, rýchlej záchrannej zdravotnej službe. Dnes sa už využíva aj pri liečbe v domácom prostredí. A stáva sa aj významným činiteľom pri prevencii.

Aké sú účinky kyslíka

  • eliminuje hypoxiu (nedostatok kyslíka v organizme)
  • zvyšuje toleranciu fyzickej a psychickej záťaže
  • zlepšuje telesnú kondíciu a duševnú výkonnosť
  • priaznivo pôsobí pri poruchách spánku, bolestiach hlavy, nechutenstvu, únave, vysokému krvnému tlaku
  • pôsobí preventívne proti rôznym civilizačným ochoreniam
  • má antihypoxický a ukľudňujúci účinok a posilňuje organizmus, vitalitu a zbavuje únavy
  • spomaľuje proces starnutia
  • má silné antibakteriálne a protizápalové účinky
  • priaznivo ovplyvňuje liečbu chronických ochorení (najmä dýchacieho a srdcovo-cievneho systému)
  • pomáha proti nádorovým ochoreniam

Oxygenoterapia

Liečba kyslíkom – oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalácií primeraných dávok kyslíka pomocou kanyly (nosných okuliarov), alebo nosovo-ústnej masky. Obvyklé dávkovanie je prietokom 2 litre za minútu. Koncentrácia kyslíka pri inhalovaní je podstatne vyššia ako jeho prítomnosť vo vzduchu.

Kyslík vyrába prístroj – elektrické zariadenie, ktoré je v porovnaní s kyslíkovými tlakovými fľašami absolútne bezpečnou alternatívou s rovnakým efektom.

DDOT

Dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) je liečebná metóda, ktorou sa predchádza komplikáciám, vyplývajúcim z chronickej hypoxémie, ktorá predlžuje a skvalitňuje život pacientom s chronickou respiračnou insuficienciou. V prípadoch, kedy sú chorobné zmeny pri základnom ochorení reverzibilné, DDOT urýchľuje proces ich reštitúcie.

DDOT je liečba, pri ktorej sa do vdychovaného vzduchu pridáva kyslík s prietokom do 5 l/min. Ako zdroj kyslíka sa používa koncentrátor kyslíka, vybavený zvlhčovačom, rozvodnou hadicou umožňujúcou pohyb pacienta, a tzv. kyslíkovými okuliarmi, t. j. nazálnymi katétrami uspôsobenými na pohodlnú aplikáciu kyslíkom obohateného vzduchu.