PORUCHY DÝCHANIA V SPÁNKU / MASKY

Správne zvolená maska je dôležitou súčasťou liečby neinvazívnymi ventilátormi (CPAP, BiPAP), pretože tvorí rozhranie medzi prístrojom a pacientom. Vzhľadom k tomu, že jej správny výber ovplyvňuje aj samotnú účinnosť liečby, ponúkame na výber niekoľko druhov veľmi pohodlných a dobre znášaných masiek firmy Respironics.

Comfort Select

Comfort Gel

Comfort Full