PORUCHY DÝCHANIA V SPÁNKU / VENTILAČNÉ PRÍSTROJE CPAP

Pod CPAP (continuous positive airway pressure) sa rozumie aplikácia ventilačnej podpory formou kontinuálneho pozitívneho tlaku generovaného prístrojom. Môže byť aplikovaný neinvazívne nosovou, nosovo-ústnou, alebo celotvárovou maskou.

Liečbu CPAP môžu indikovať a k preskripcii prístroja na aplikáciu tejto liečby sú oprávnení lekári pracujúci v spánkovom laboratóriu, vybavenom kompletnou polysomnografiou (EEG, EOG, EKG, EMG, chrápanie, oronazálna ventilácia, respiračné pohyby brucha a hrudníka, poloha tela, oximetria), ktorú používajú.

Indikácie CPAP
Dospelí:


Deti:


REMstar Plus - neinvazívny ventilačný prístroj - CPAPPrístroj môže byť vo vyhotovení aj s funkciou C-Flex.

REMstar Pro - neinvazívny ventilačný prístroj - CPAP

REMstar Pro je vybavený podobne ako REMstar Plus s nasledujúcimi odlišnosťami:


Prístroj môže byť vo vyhotovení aj s funkciou C-Flex.

REMstar Auto - neinvazívny ventilačný prístroj - CPAP

REMstar Auto je vybavený podobne ako REMstar Pro s nasledujúcimi odlišnosťami:

Prístroj môže byť vo vyhotovení aj s funkciou C-Flex.

C-Flex

Integrovaním funkcie C-Flex do prístrojov REMstar sa dosiahne lepší priebeh tlaku, čím sa znižuje dychové úsilie užívateľa počas fázy výdychu. Funkcia C-Flex dáva prístroju schopnosť reagovať dych-po-dychu na zaistenie optimálnej hladiny tlaku počas fázy výdychu. C-Flex umožňuje nastaviť 3 krivky priebehu tlaku počas výdychu. Nastavenie závisí od požiadaviek užívateľa.