PORUCHY DÝCHANIA V SPÁNKU / VENTILAČNÉ PRÍSTROJE BiPAP
BiPAP Plus/Pro 2 s Bi-Flex
Neinvazívny ventilačný prístroj – dvojúrovňový - BiPAP

 • Tieto prístroje sú určené na podporu dýchania užívateľa dodávaním tlaku vzduchu do dýchacieho okruhu. Prístroj sníma dychové úsilie užívateľa monitorovaním prúdu vzduchu v dýchacom okruhu a reguluje výstupný prúd vzduchu pri nádychu a výdychu.
 • Podpora dýchania je poskytovaná v dvoch hladinách pozitívneho tlaku. Počas výdychu je tlak pozitívny alebo blízky okolitému tlaku. Počas nádychu je tlak pozitívny a vždy rovnaký alebo vyšší ako tlak pri výdychu.
 • BiPAP Plus pracuje v režime Bi-level.
 • BiPAP Pro 2 môže pracovať v režime Bi-level, alebo v režime Bi-level s Bi-Flex.
 • BiPAP Pro 2 je dodávaný s kartou SmartCard, ktorá zaznamenáva nasledujúce údaje: dátum, čas, trhliny, tlak, apnoe/hypopnoe udalosti, chrápanie, dĺžku každého použitia (minimálna pamäťová kapacita je šesť mesiacov).
 • Prístroje sú vybavené systémom Digital Auto-Trak™ Sensitivity

BiPAP Harmony
Neinvazívny ventilačný prístroj - dvojúrovňový

 • Prístroj môže pracovať v troch režimoch:

 • 1. CPAP - udržuje rovnakú hladinu tlaku počas celého dýchacieho cyklu.
  2. Spontánny (S) - reaguje na nádych a výdych. Zvyšuje tlak vzduchu pri začiatku nádychu a znižuje ho pri výdychu.
  3. Spontánny/časovaný (S/T) - reaguje na nádych a výdych. Zvyšuje tlak vzduchu pri začiatku nádychu a znižuje ho pri výdychu. Ak užívateľ nezačne nádych počas nastaveného času, prístroj automaticky začne nádych. Keď prístroj začína nádych, kontroluje čas nádychu a automaticky znižuje tlak pri výdychu v rámci časového nastavenia.
 • Pri režimoch S a S/T je možné zapnúť funkciu Bi-Flex.
 • Prístroj je vybavený systémom Digital Auto-Trak™ Sensitivity.